Reolstand

kr.200/uge
 • Kommission: 15%
 • fullsizerender-8
 • Velegnet til legetøj og bøger
 • 90cm*40*cm*180cm
Bestil
Inkluderet i prisen

 

Inkluderet

 • Ubegrænset antal tyverialarmer (tøjalarmer) pr. stand til varer over 50 kr
 • Ubegrænset antal prismærker i forbindelse med opstart (senere prints 10 kr pr. ark til 64 mærker)
 • 10 stk. papmærker til tøjet
 • Brug af bøjler og perler (til at markere størrelsen på tøjet
Ekstra tilkøb

Ekstra uger

 • Ekstra uge 180 kr/uge
 • Ved køb af min. 4 uger, 160 kr./uge
 • 3 måneders standleje 2000 kr.
 • 6 måneders standleje 3900 kr.
 • 12 måneders standleje 7600 kr.

 

Andre tilkøb

 • Ekstra udskrivning af prismærker 10 kr/ark (64 mærker/ark)
 • Ekstra papmærker til tøjet 5 kr. for 10 stk
 • Vi rydder op på din stand dagligt 15 kr./dag eller 100 kr./uge
 • Vi tømmer din stand 100kr (ved forhåndsaftale) eller 200 kr (ved udeblivelse)
 • Én større ting (f. eks klapvogn, højstol) i fællesområde 10 kr (kun efter aftale med personalet) – varen skal markeres med dato, og må max. være i butikken i 14 dage uanset lejeperiode

 

Betingelser

STANDLEJE

Booking
Stande kan reserveres via link fra vores hjemmeside www.børneloppen.dk, i butikken eller telefonisk. Standen er først booket, når lejen er betalt.

Pris
Priserne angivet på hjemmesiden er inklusive moms.

Kommission
Kommission (15%) fratrækkes automatisk opgørelsen af det samlede salg, inden fortjenesten udbetales til standlejeren.

Erhverv
Påtænkes det at drive forretning via standen, er man selv ansvarlig for at indberette korrekte oplysninger til Skat, og det skal oplyses ved booking, hvis man vil sælge varer fra en momsregistreret virksomhed på standen.

Fortrydelsesret og reklamation
Der gælder 14 dages fortrydelsesret, dog forsvinder fortrydelsesretten i det øjeblik, lejeperioden påbegyndes og standleje kan herefter ikke refunderes. Der gælder reklamationsret for standleje, og ønsker man at reklamere, kan man henvende sig på mail til kontakt@boerneloppen.dk

I LEJEPERIODEN

Opstart
Når standen er booket, kan varer opsættes fra 1 time inden lukketid dagen før lejeperiodens start, dvs. mandag til fredag fra kl. 17.00, lørdag og søndag kl. 15.00. Standene må ikke flyttes, og der må ikke fastgøres ting på standen, men man må gerne dekorere standen i et omfang, der vurderes rimeligt af personalet. Herudover er det ikke tilladt at placere varer uden for egen stand, og de vil blive fjernet uden varsel.

Det er vigtigt, at du selv sørger for, at alle varer er mærket korrekt med Børneloppen-stregkode og påskrevet pris. Hvis du ikke har opstillet dine varer, inden lukketid på den første lejedag i perioden, uden forudgående aftale med personalet, kan Børneloppen frit leje standen ud til anden side uden varsel.

Varesikring
Der følger ubegrænset antal alarmer med i prisen. Vi anbefaler alarmer til varer over 50 kr.

Lokalet er videoovervåget, og vores personale er almindelig overvågen over for butikstyve. Børneloppen kan ikke stilles til ansvar for stjålne, tabte eller ødelagte varer, og Børneloppen er ikke erstatningspligtig ved brand- og vandskade. I forbindelse med brand, vand eller indbrudstyveri kan din Indboforsikring eventuelt dække dit tab – kontakt dit forsikringsselskab for mere information.

Ejendomsret og varebetingelser
Sælger er alene ansvarlig for at have uindskrænket ejendomsret og ret til at sælge varerne på standen, og det er ikke tilladt at sælge ulovlige kopivarer, sikkerhedskompromitterende varer, tobak, alkohol, fødevarer, våben, fyrværkeri, pornografisk materiale eller andet, som personalet måtte vurdere upassende. Det er heller ikke tilladt at lægge visitkort eller anden markedsføring på standene. Overtrædelse vil medføre bortskaffelse af disse varer og effekter uden varsel. Personalet har desuden ret til at afvise eller bortskaffe varer, som vurderes skadelige for butikkens standard, som f.eks. beskidte, ildelugtende eller uhygiejniske varer.

Orden og opfyldning
Du er som udgangspunkt selv ansvarlig for sin stand, og du er velkommen til at fylde op med varer så ofte, du ønsker. Du har også mulighed for at tilkøbe service, hvor vi rydder op hos din stand dagligt.

Varer uden prismærke
Hvis en vare mister sit prismærke eller findes i butikken efter standlejen er slut, vil den blive placeret ved område med varer uden prismærke i butikken. Det er derfor fornuftigt at holde øje med, om man kan genkende sager på reolen – også efter ophørt lejeperiode, da mange ting først dukker op, når andre standlejere pakker sammen. Varer uden prismærke opbevares i afdelingen i minimum 14 dage, hvorefter de tilfalder Børneloppen, som frit kan donere, bortskaffe eller sælge dem.

Ændring af pris
Ønsker du at ændre en pris på en vare undervejs, skal der sættes nyt prismærke på varen, da overstregede priser er ugyldige af sikkerhedsmæssige årsager.

Udsalg på standen
Du har mulighed for at holde udsalg på din stand. Du skal blot informére personalet herom, så de kan registrere rabatten i kassesystemet. Udsalgsskilte udleveres af personalet, og man kan vælge mellem 25%, 50% eller 75% rabat.

 

VED LEJEPERIODENS OPHØR

Tømning af stand
Standen skal være tømt senest en time inden lukketid på lejeperiodens sidste dag. Dvs. mandag til fredag kl. 17.00, lørdag til søndag kl. 15.00. Du skal huske at medbringe ID, og du er selv ansvarlig for at tømme standen, medmindre du køber en  nedpakningsløsning (100 kr. forhåndsaftale). Det er vigtigt, at alle prismærker bliver siddende på varerne, når standen tømmes, da varer uden prismærker ikke må tages ud af butikken. Personalet har ret til at kontrollere varerne.

Er standen ikke tømt rettidigt, vil Børneloppen pakke varerne ned, hvilket koster et administrationsgebyr på 200 kr. Varerne vil blive opbevaret i en uge, hvorefter de tilfalder Børneloppen.

Udbetaling af dit overskud
Børneloppen udbetaler 85% af det samlede salg til dig. Udbetalingen sker på dit Dankort, eller senest 14 hverdage efter lejeperiodens udløb via bankoverførsel (kun beløb over 500 kr). Af hensyn til personalets sikkerhed opbevarer vi ikke store mængder af kontanter i butikken, og vi kan ikke garantere at kunne udbetale din fortjeneste i kontanter.

Fortrolighedspolitik
Forretningen forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. Forretningen vil ikke afsløre information om kunder/brugere til tredje part, medmindre det er nødvendigt for at implementere en transaktion. Forretningen vil ikke sælge dit navn, adresse, e-mail adresse, kreditkort eller personlige data til nogen tredjepart uden din forudgående tilladelse.

 

RING MIG OP

FØLG OS